มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาค
โดยโอนเงินเข้าบัญชี หลักจากบริจาค กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค มูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน (แบบฟอร์มบริจาค)
โดยผ่านบัตรเครดิต รายเดือน ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิต ตามที่ท่านระบุ (แบบฟอร์มบริจาค)

โดยสแกน QR Code

ข้อมูลบริจาคของท่านจะถูกส่งไปยังสรรพกรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอใบเสร็จ

 

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400