มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในพระราชูปถัมภ์   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 

สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

      เปิดทำการทุกวัน
 
               วันจันทร์  -  วันศุกร์         ( เวลา 08.00 - 19.00 น.)
 
               วันเสาร์   -   วันอาทิตย์    ( เวลา 08.00 - 16.00 น.) 

               ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ( เวลา 08.00 - 16.00 น.)

      โทรศัพท์ : 02-3543699, 02-3547600 ต่อ 93678

      โทร./Line : 098-860-1411

      โทรสาร : 02-3547728

      ***แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน****

      E-mail : foundation_pmk@hotmail.com
      facebook : www.facebook.com/foundation.pmk

     *** เลขที่บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า***

    แผนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
Link

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งอยู่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400